Internet Körzeti Megbízott

APEcHes történetek
VIP és no VIP
Rendőrsztorik

Linkek:
Rendőrségi körözések
FBI körözések

A legjobb oldalak a neten:
ballon.hu logo
WANTED.hu
model.hu
randi.hu

 

 

A KRESZ §-ai a megállásról

A KRESZ 49. § szerint:

(4.) A megkülönböztető fényjelzést – ha a jármű olyan helyen áll meg, ahol a megállás egyébként tilos – működtetni kell. Megkülönböztető hangjelzést álló járművön használni nem szabad.

A KRESZ 40. §-a szól a megállásról:

40. § (1) Járművel megállni - ha közúti jelzésből vagy a (2)-(5) bekezdés rendelkezéséből más nem következik - csak az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad. A megállást irányjelzéssel jelezni kell.
(2) Egyirányú forgalmi úton az úttest bal szélén - ha közúti jelzésből más nem következik - akkor szabad megállni, ha a jármű mellett az úttest jobb széléig mérve legalább 5,5 méter szélességű hely marad.
(3) Kétkerekű motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral és kerékpárral egymás mellett két sorban vagy az úttest széléhez viszonyítva ferdén is meg szabad állni, ha a járművek az úttestből egy személygépkocsi szélességénél többet nem foglalnak el. Ahol a várakozóhelyet útburkolati jel [18. § (1) bek. j) pont] jelzi, egy gépkocsi részére szolgáló helyen két ilyen jármű is megállhat.
(4) Lakott területen kívül járművel - a lehetőséghez képest - az úttesten kívül kell megállni.
(5) Tilos megállni:
a) ahol a jármű fényjelző készülék vagy jelzőtábla jelzésének az észlelését akadályozza;
b) ahol a jármű és az úttesten levő záróvonal vagy a jármű és az úttest másik szélén álló jármű között legalább három méter széles hely nem marad;
c) be nem látható útkanyarulatban, bukkanóban vagy más olyan helyen, ahol a járművet a többi jármű vezetője kellő távolságból nem észlelheti;
d) körforgalmú úton, útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 méter távolságon belül, ha a közúti jelzésből más nem következik; az útkereszteződésben az úttorkolattal vagy útelágazással szemben megálló járműre - ha ez a többi jármű bekanyarodását nem akadályozza - a tilalom nem vonatkozik;
e) kijelölt gyalogosátkelőhelyen, valamint a gyalogosátkelőhely előtt személygépkocsival, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral és kézikocsival 5 méter, egyéb járművel 15 méter távolságon belül;
f) hídon, aluljáróban, alagútban, valamint ezek be- és kijáratánál;
g) vasúti átjáróban és attól számított 30 méter távolságon belül, valamint vasúti, illetőleg villamospályán és ezekhez olyan közel, hogy a jármű a vasúti jármű, illetőleg a villamos közlekedését akadályozza;
h) más járművel a villamos, autóbusz vagy trolibusz megállóhelyet, illetőleg taxiállomást jelző tábla előtt 15 méter, utána 5 méter távolságon belül, kivéve, ha útburkolati jelből más következik;
i) autóbuszöbölben és autóbusz forgalmi sávban, kivéve a kijelölt megállóhelyen megálló autóbuszt (trolibuszt), villamost, a személytaxit, a betegszállító gépjárművet, továbbá 20 és 6 óra között a kommunális szemét szállítására szolgáló járművet;
j) villamos megállóhelynél levő járdasziget és a hozzá közelebb eső járda közötti úttestrészen;
k) 1000 kilogrammnál nagyobb tengelyterhelésű járművel járdán;
l) kapaszkodósávon, gyorsító- és lassító sávon, valamint kerékpársávon;
m) különösen veszélyes helyen, az útburkolati jellel [18. § (3) bek.] jelzett területen.
(6) Az (1), (4) és (5) bekezdés rendelkezése nem vonatkozik a forgalmi okból szükséges megállásra, valamint arra az esetre, ha e rendelkezések a jármű műszaki hibája miatt nem tarthatók meg.
(7) A jármű ajtaját a vezető csak akkor nyithatja ki, ha ezzel a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.
(8) A járdán - részben vagy teljes terjedelemben - csak akkor szabad megállni, ha
a) azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi,
b) a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el,
c) a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad, és
d) a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg.
(9) A járdán a mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) járművével és a betegszállító gépjármű a (8) bekezdésben említett egyéb feltételek fennállása esetén akkor is megállhat, ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg.

Néhány ide vonatkozó megnyilatkozás:

"A KRESZ szabályai valamennyi közúton közlekedő és járműnek minősített közlekedési eszközre vonatkoznak! Nincs megkülönböztetve, hogy másképp érvényes a piros autókra, más azoknak, akik hivatali feladatokat látnak el, vagy pedig más a sebességet mérő rendőrautóknak.
Akikre egyedi szabályok vonatkoznak azt a paragrafusok tételesen megemlítik. Vannak kivételek a villamosokra, a kerékpárosokra, a veszélyes anyagot szállító járművekre stb., és megérthető okokból jelentősen más a megkülönböztető jelzéseiket használó gépjárművekre vonatkozó rendeletek.
Mint közlekedési szakember, mindig is azt tartottam, hogy a szabályokat be kell tartani, és hogy a megfelelő hatóság maximális feladata e szabályok betartatása de a feltétlen példamutatás is.
Rosszallóan tekintek így én is a városban 80-al haladó rendőrautóra – természetesen, ha sziréna nélkül közlekedik – a tilosban megálló, sokszor a forgalomra veszélyt jelentő helyen tartózkodó, igazoltató rendőrre és az ehhez hasonló szituációkra.

(Pető Attila iskolavezető, Polgár Sofőriskola)

„Bárhol mérhet a rendőrautó, ahol szabad a parkolás, DE
A traffipax általános szabályairól szólva elmondta: a közúton közlekedők sebességét bárhol mérheti a rendőrség. Az eszközök azonban a BFRK-n gépjárművekbe vannak építve, így ahol a KRESZ szerint tilos a gépjárművel való megállás, vagy várakozás, ott a rendőrség autója sem mérheti a sebességet, mert nem várakozhat szabálytalanul.
A KRESZ szerint egyébként tilos megállni többek között ott, ahol a jármű fényjelző készülék vagy jelzőtábla észlelését akadályozza; ahol a jármű és az úttesten levő záróvonal, vagy a jármű és az úttest másik szélén álló jármű között legalább három méter széles hely nem marad, illetve hídon, aluljáróban, alagútban, valamint ezek be- és kijáratánál. A járdán csak akkor szabad megállni, ha azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi, a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el, és legalább 1,5 méter szabadon marad a gyalogosok közlekedésére.”

(Lovász Győző alezredes, BRFK közlekedésrendészeti főosztályvezetője)